Dumitru POP

Prof.Univ.Dr.Ing. Dumitru POP


 
Titular al cursurilor
 
Organe de maşini, Specializarea Sisteme şi Echipamente Termice, extensia Alba Iulia
 
Domenii de interes
 
Organe de maşini
Transmisii mecanice (cu aplicaţii în industrie şi agricultură)
Tribologie
Optimizări
 
Teze de doctorat susţinute
 
1. „Modélisation et simulation du comportement des liaisons par éléments filetés des roulements de très grand diamètre”, INSA Toulouse, France, 2000. Conducere în cotutelă. Autor: Ing. Aurelian Vădean (profesor la Politehnica din Montreal, Canada)
2. „Contribuţii privind ungerea cu emulsii ulei-apă a cuplelor de frecare”, 2004. Autor: Ing. Adrian POCOLA (director SC INTELTERM Cluj-Napoca)
3. „Contribuţii privind etanşările frontale cu impulsuri”, 2006. Autor: Ing. Marius PUSTAN (conf.dr.ing., UTC-N)
4. „Contribuţii privind construcţia acţionărilor pneumatice folosite la fabricarea prin injecţie a pieselor din mase plastice”, 2007. Autor: Ing. Simion Haragâş (conf.dr.ing., UTC-N)
5. „Contribuţii privind optimizarea cu ajutorul algoritmilor evolutivi a elementelor componente ale maşinilor”, 2009. Autor: Ing. Ovidiu Sorin Buiga (asist. dr. ing., UTC-N)
6. „Contribuţii privind optimizarea rampelor maşinilor de erbicidat”, 2010. Autor: Ing. Cristina Mihaela Stănescu (asist.dr.ing., UTC-N)
 
Teză cu doctorand în stagiu
 
„Contribuţii privind morile cu ciocane din instalaţiile agricole”. Doctorand Ing. Ioan Budăcan, 2010.
 
Informaţii de contact
 
Birou: Bulevardul Muncii 103-105, sala C102
Tel: 0264-401753
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.