Website

Bulevardul Muncii nr. 103-105,
Cluj-Napoca, România

Mecanică

Organe de Mașini

Programarea calculatoarelor

Vibrații

Departamentul ISM

"Oamenii de ştiinţă visează să facă lucruri măreţe. Inginerii le fac." James A. Michener

Festivitatea Absolvenților

Universității Tehnice din Cluj-Napoca

Facultatea Construcții de Mașini

Cluj-Napoca

Driving TCM into the future!

HD 1080p

Departamentul ISM

Scurtă prezentare

Departamentul Ingineria Sistemelor Mecanice (ISM) a fost constituit la data de 01.10.2011, în urma fuziunii dintre Catedra de Mecanică şi Programare, respectiv Catedra de Organe de Maşini şi Tribologie. In cadrul departamentului sunt prezentate cursuri de programarea calculatoarelor, mecanică, robotică, organe de maşini, tribologie, design, atât pentru specializările de licenţă şi master acreditate în facultățile cu profil mecanic. Membrii departamentului contribuie în mod continuu la creşterea prestigiului facultăţii şi a universităţii atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Continue Reading

DEPARTAMENTUL DE INGINERIA SISTEMELOR MECANICE

Departamentul de Ingineria Sistemelor Mecanice este parte indestructibilă din structura organizatorică, didactică și științifică a Facultății Construcții de Mașini. Prin structura sa academică, departamentul oferă un spectru larg de competențe profesionale, privind: cinematica și dinamica avansată a sistemelor mecanice multicorp, proiectarea organologică și optimală a sistemelor mecanice, modelarea și simularea cu algoritmi și softuri de ultimă generație, tribotehnica și micronanosisteme.

Continue Reading

Despre noi

Mecanică

Evoluția mișcării mecanice a sistemelor de corpuri nu poate fi înțeleasă fără o cunoaștere în profunzime a teoremelor, respectiv a principiilor diferențiale și variaționale ce alcătuiesc, într-o formă eclectică, ceea ce se numește mecanica teoretică.

Organe de Mașini

Disciplina Organe de Mașini contribuie la formarea inginerului, alaturând, în pregătirea tehnică a acestuia, aspectul informativ de acumulare de cunoștințe și aspectul formativ de punere în valoare a capacității lui creatoare.

Programarea Calculatoarelor

Disciplina Programarea și Utilizarea Calculatoarelor contribuie la dezvoltarea, în primul rând, a unei gândiri logice, algoritmice, de rezolvare a oricărei probleme tehnice.

Vibrații

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Scris de Super User
Categorie:

Departamentul de Ingineria Sistemelor Mecanice (ISM) este parte indestructibilă din structura organizatorică, didactică și științifică a Facultății Construcții de Mașini.

Prin structura sa academică, departamentul oferă, studenților de la licență, master și doctorat, un spectru larg de competențe profesionale, privind: cinematica și dinamica avansată a sistemelor mecanice multicorp, proiectarea organologică și optimală a sistemelor mecanice, modelarea și simularea cu algoritmi și softuri de ultimă generație, tribotehnica și micronanosisteme.

În consonanță cu aceste competențe se regăsesc, în departament, domeniile științifice de doctorat: Inginerie mecanică și Robotică, respectiv Inginerie industrială. La acestea se adaugă, în mod irecuzabil, laboratoarele didactice și de cercetare științifică.

În concluzie, Departamentul de Ingineria Sistemelor Mecanice prin cadrele didactice de înaltă ținută morală, didactică și științifică, prin disciplinele de predare și prin întreaga baza materială contribuie, în mod fundamental, la formarea oricărui inginer în profil: mecanic, robotic, industrial și nu numai.

70

ANI

>250

PROIECTE

>50

PREMII

>100000

STUDENȚI

„Mecanica aplicată – Știință, înțelepciune și rațiune în cercetarea fundamentală și aplicativă” Iuliu Negrean

Read More

Disciplina Organe de mașini – disciplina de cultură tehnică generală – contribuie la formarea inginerului, alaturând, în pregătirea tehnică a acestuia, aspectul informativ de acumulare de cunoștințe și aspectul formativ de punere în valoare a capacității lui creatoare, prin inițierea în probleme de...

Organe de Mașini Button

La disciplina Organe de Masini prin activitatea didactică desfăşurată în timpul orelor de aplicaţii, în special în timpul celor destinate activităţii de proiectare se urmăreşte dezvoltarea la studenţi a deprinderilor şi capacităţii de utilizare a cunoştinţelor pentru dimensionarea şi alegerea corectă a componentelor unei transmisii mecanice şi îmbinarea lor într-o structură de ansamblu.

Read More

Mecanica, în sens polisemantic, este o ştiinţă care studiază echilibrul şi mişcarea corpurilor sub acțiunea forţelor care acţionează asupra acestora. Drept urmare, mecanica, ca ştiinţă, se află mereu în actualitate, matricea ei fiind confundată practic cu cea a istoriei umanității.

Read More DE; ?>

Pregătirea actuală a unui inginer este incompletă fără cunoașterea tehnicii de calcul și a beneficiilor pe care aceasta le aduce, indiferent de domeniul ingineresc. Disciplina Programarea Calculatoarelor contribuie la dezvoltarea, în primul rând, a unei gândiri logice, algoritmice, de rezolvare a oricărei probleme tehnice.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More